Informatiepakket voorlichting hepatitis B en C aan migranten

Aanleiding en realisatie

02-vlaggenMensen met een migrantenachtergrond hebben een verhoogd risico op het oplopen van hepatitis B en C, vaak de slechte gezondheidssituatie in het land van herkomst. Weinig mensen weten dat zij een risico hebben besmet te zijn met hepatitis B of C, wat dit betekent en welke stappen zij moeten nemen voor de diagnose. Er is veel informatiemateriaal (in diverse talen) beschikbaar. Deze informatie is gericht op de diagnose zelf en de periode daarna. De Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV) heeft als doel mensen te informeren dat zij besmet kunnen zijn en wat dan te doen.

De ervaring heeft geleerd dat mensen met een migranten-achtergrond het liefst informatie in de eigen taal tot zich nemen en vooral op een locatie die heb vertrouwd is. De NLV zag de meerwaarde van informatie verstrekken op locaties die migranten vertrouwd is en heeft samenwerking gezocht met de Stichting Pharos en Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN). Ook is nauw overlegd geweest met GGD regio Utrecht en GHOR Nederland.

Financiering
Dit informatiepakket is tot stand gekomen door een subsidie van ZonMw in het kader van het programma Voor Elkaar, financiële bijdragen van AbbVie B.V. en Gilead Sciences Netherlands BV en de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging.

Voor wie is dit informatiepakket bedoeld

Dit informatiepakket is voor iedereen die een voorlichtingsbijeenkomst over hepatitis B en C wil organiseren voor migranten in hun vertrouwde omgeving. Ook kunnen delen uit het pakket worden gebruikt voor informatie op een website of een verwijzing naar deze website. Wij stellen het wel op prijs hier bericht van te krijgen.

De inhoud van het informatiepakket is geschikt voor (lokale) organisaties om voorlichting over dit onderwerp te geven. De opzet is geschikt voor kleine en grote groepen en kan overal plaatsvinden. Dit kan een buurthuis zijn, de moskee, de maandelijkse koffie-ochtend op een school enzovoort. De voorlichting zelf kan worden gedaan met behulp van de beschikbare onderdelen. Maar ook kan de NLV worden gevraagd te helpen bij de voorlichting of de regionale GGD.

Ik wil een bijeenkomst organiseren: hoe doe ik dat.
Alle onderdelen zijn te downloaden en te gebruiken. Ook staat er informatie over hoe een bijeenkomst georganiseerd kan worden en hoe de NLV gevraagd kan worden om assistentie of een bijdrage.

 
hepatitis-b-en-c-illustratie-consult-en-medicijnen

Het informatiepakket bevat:

1. Informatie over hoe de bijeenkomst te organiseren: neem contact op met de lokale GGD, adviezen over uitnodigingen enzovoort

2. algemene introductie over hepatitis B en C en waarom voorlichting aan de doelgroep zo belangrijk is

3. folder over hepatitis B en C in het Nederlands en Arabisch

4. folder over hepatitis B en in het Nederlands en Turks

5. diapresentatie die gebruikt kan worden tijdens de bijeenkomst.

6. brief voor de huisarts om mee te geven aan de aanwezigen

 

Voor meer informatie over het organiseren van een bijeenkomst of over het gebruik van het informatiepakket, kan contact worden opgenomen met de Nederlandse Leverpatienten Vereniging: ofni.[antispam].@leverpatientenvereniging.nl

Contactgegevens

Hambakenwetering 15
5231 DD 's-Hertogenbosch
Tel: 085 - 27 34 988
E-mail: ofni.[antispam].@leverpatientenvereniging.nl
KvK: 40535249
Bank: NL 44 INGB 0000 361 038
ANBI: 808313472

Volg ons op

 
 

De NLV is verbonden aan:

 

De NLV is lid van:

easl-classic
 
Logo eurordis
nvh-logo 2
 
logo-world-hepatitis-alliance-small2
ern-ern-rare-liver-logo
 
patientenfederatie-nederland-logo-thumb2

ESPGHAN