Disclaimer

Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

Inhoud

Aan de inhoud van deze site is de uiterste zorg besteed. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van artsen of andere (para)medici vervangen. De informatie op deze site dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Te allen tijde dient een arts of specialist te worden geraadpleegd.

 

Actualiteit

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De Nederlandse Leverpatiënten Vereniging controleert de informatie regelmatig en past deze desgewenst aan. Ondanks deze zorgvuldigheid kan informatie niet volledig zijn, achterhaald geworden zijn door inzichten in de wetenschap of vatbaar zijn voor meerdere uitleg. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid bij schade of letsel ten gevolge van het gebruik van deze informatie.

 

Links en verwijzingen

Deze website kan, als service, links of verwijzingen naar andere sites bevatten. De Nederlandse Leverpatiënten Vereniging is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel daaruit ontstane schade uit. Gebruik maken van een link, gebeurt geheel op eigen risico. 

 

Wilt u via een link verwijzen naar de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging, voor bijvoorbeeld meer informatie over een leverziekte? Laat het ons eerst weten, stuur ons een bericht om toestemming te vragen.  

 

Auteursrecht

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, berusten deze rechten bij de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

Contactgegevens

Van Boetzelaerlaan 24 J
3828 NS HOOGLAND
Tel: 085 - 27 34 988
E-mail: ofni.[antispam].@leverpatientenvereniging.nl
KvK: 40535249
Bank: NL 44 INGB 0000 361 038
ANBI: 808313472

Volg ons op

 
 

De NLV is verbonden aan:

 

De NLV is lid van:

easl-classic
 
Logo eurordis
nvh-logo 2
 
logo-world-hepatitis-alliance-small2
ern-ern-rare-liver-logo
 
patientenfederatie-nederland-logo-thumb2

ESPGHAN