Privacyverklaring

De Nederlandse Leverpatiënten Vereniging vindt het belangrijk om de privacy van haar leden, donateurs en geïnteresseerden te beschermen. De Nederlandse Leverpatiënten Vereniging handelt volgens de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Indien u door middel van vragen, het aanmelden voor een activiteit of andere communicatie uw persoonsgegevens vermeldt, zullen deze worden geregistreerd voor het doel waarvoor u die gegevens vermeldt. Van die gegevens kan de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging gebruik maken voor een goede communicatie met u. We verstrekken deze gegevens niet aan derden.

 

Bezoek aan onze website

De Nederlandse Leverpatiënten Vereniging legt informatie vast die nodig is voor het samenstellen van gebruiksstatistieken, zonder bezoekers te identificeren. De gegevens zijn bedoeld voor het optimaliseren van de informatievoorziening op deze website. Dat doen we met behulp van het programma Google Analytics. 

 

Wijzigingen

De Nederlandse Leverpatiënten Vereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de privacyverklaring aan te brengen wanneer de wet of andere omstandigheden daar om vragen. Het is raadzaam deze tekst regelmatig te controleren.

Contactgegevens

Van Boetzelaerlaan 24 J
3828 NS HOOGLAND
Tel: 085 - 27 34 988
E-mail: ofni.[antispam].@leverpatientenvereniging.nl
KvK: 40535249
Bank: NL 44 INGB 0000 361 038

Volg ons op