Werken met een chronische leverziekte

Veel chronisch zieken ervaren problemen op het werk. Werkgevers weten vaak niets over hun aandoening. Collega’s en leidinggevenden zijn vaak niet goed op de hoogte waardoor misverstanden en problemen kunnen ontstaan.  Twaalf patiëntenorganisaties, waaronder de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging, ontwikkelden daarom, samen met Stichting September, een Arbeidsparticipatietool: een speciale website en een app.

Gevolgen voor de arbeidsparticipatie 

Mensen met een chronische aandoening of handicap komen vaak in de bijstand terecht, hun bedrijfje gaat failliet, of ze zijn akkoord gegaan met een kleine UWV-uitkering, omdat er geen oplossing gevonden kon worden voor behoud van werk met een beperking. Werk is nodig om de financiële positie te verbeteren, waardoor meedoen in de maatschappij ook beter mogelijk wordt.

Terug naar boven

 

Oorzaken van verminderde arbeidsparticipatie

Dat de arbeidsparticipatie in veel gevallen niet optimaal is heeft meerdere oorzaken. In ieder geval speelt als oorzaak in heel veel gevallen de grote onbekendheid met de aandoening mee van werkgevers, leidinggevenden en collega’s. Dit kan tot problemen leiden op de werkplek. Daarnaast speelt onbekendheid met het ziektebeeld en de gevolgen ook bij professionals die hierbij betrokken zijn (te denken valt aan medewerkers van het UWV, arbo/verzekeringsartsen, WMO-ambtenaren, maar ook bij huisartsen).

Maar ook de mensen met een chronische aandoening of handicap zijn zelf niet altijd op de hoogte van de invloed van de aandoening op werk, de oplossingen die hiervoor gevonden kunnen worden en de regels en wetten die er zijn, als het mis gaat. Door deze onbekendheid en mogelijke vooroordelen komt het gesprek tussen de medewerker en de werkgever (en anderen die hierboven genoemd zijn) in veel gevallen niet of niet goed op gang en worden er geen oplossingen gevonden voor problemen die zich op de werkplek voordoen.

Terug naar boven

Arbeidsparticipatietool

werkblok-arbeidsparticipatietool

Met de Arbeidsparticipatietool - bedoeld voor, zowel de mensen met de aandoening, als voor leidinggevenden, collega´s en/of de werkgever - wil de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging de arbeidspositie van mensen met een leveraandoening versterken.

Medewerkers met een vraag over arbeid in relatie tot hun aandoening of handicap, arbeidsongeschiktheid, die ondersteuning nodig hebben bij een situatie op het werk,

de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie willen verbeteren, of tips willen hebben voor solliciteren, kunnen voor informatie terecht op een speciale website: www.arbeidsparticipatietool.nl.

Voor werkgevers is er een apart informatiedeel op de site die ook als Android app beschikbaar is. Stichting September denkt met de Arbeidsparticipatietool veel onbekendheid en koudwatervrees bij werkgevers te kunnen wegnemen, of problemen op de werkvloer te voorkomen: ‘Op die manier willen wij bereiken dat meer mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen.’

 

UWV en WIA

Veel leverpatiënten krijgen te maken met (tijdelijk) verlies van arbeid en vallen vervolgens onder de WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Kom je in de ziektewet terecht of staat je baan op het spel vanwege je leverziekte? Voor meer informatie en lichte ondersteuning kun je terecht bij Het Nationale Zorgnummer. De NLV is lid van Patiëntenfederatie Nederland. Jouw vragen, als lid van de NLV, worden daarom in behandeling genomen. 

 

Werk, een vanzelfsprekend onderwerp

In deze uitgave van Fit for Work vindt u checklisten om werk een vanzelfsprekend onderwerp van gesprek te laten zijn voor werknemers met een chronische aandoening, hun werkgever, zorg- en hulpverleners. Met praktische tips en adviezen om direct mee aan de slag te gaan.

 

Terug naar boven

Bekijk de video van Annemieke de Crom

Hoe berekent het UWV arbeidsongeschiktheid?


Deel dit artikel:

Leverziekten

Contactgegevens

Van Boetzelaerlaan 24 J
3828 NS HOOGLAND
Tel: 085 - 27 34 988
E-mail: ofni.[antispam].@leverpatientenvereniging.nl
KvK: 40535249
Bank: NL 44 INGB 0000 361 038
ANBI: 820220619

Volg ons op

Nederlandse Leverpatiënten Vereniging is lid van: