Word lid

De Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV) is een actieve vereniging voor patiënten met een grote diversiteit aan leverziekten. Heb jij een leverziekte of heeft je kind een zeldzame leveraandoening? Vind je het belangrijk dat er een organisatie is voor mensen zoals jij? Word dan lid van de NLV!


Hoe meer leden de NLV heeft, hoe meer wij kunnen betekenen voor jou als leverpatiënt. Ofwel, hoe beter wij  jouw belangen kunnen behartigen bij overheid, zorginstanties, verzekeraars en andere belangrijke partijen in het zorgveld. Het zou daarom fantastisch zijn als je lid wordt!

Als lid profiteer je van de volgende voordelen:

  • onafhankelijke informatie en telefonische ondersteuning;
  • themabijeenkomsten en workshops met medewerking van experts;
  • mogelijkheden om ervaringen te delen met lotgenoten;
  • het kwartaalblad NLVisie (digitaal);
  • een aantal zorgverzekeraars vergoedt de contributie voor onze vereniging. (De NLV is lid van Patiëntenfederatie Nederland.)

Ja, ik word lid!

Lidmaatschap via automatische incasso

De contributie bedraagt € 35.- bij betaling via automatische incasso per kalenderjaar. 

Met mijn aanmelding als lid geef ik de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging een doorlopende machtiging af tot het incasseren van de lidmaatschapsbijdrage van mijn bankrekening. Een afgeschreven bedrag kan ik desgewenst binnen 8 weken laten terugboeken. Het incassanten-ID van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging is: NL14ZZZ405352490000. Tevens verklaar ik akkoord te gaan met de privacyverklaring  d.d. 1 december 2020.

Lidmaatschap via iDeal

De contributie bedraagt €37,50 bij betaling via iDeal per kalenderjaar. 

Opzegging lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 december van het lopende kalenderjaar te geschieden. U bent voor het lopende jaar nog contributieplichtig. U kunt opzeggen via uw persoonlijke pagina na inloggen op de website of door middel van e-mailbericht naar taairaterces.[antispam].@leverpatientenvereniging.nl

 

Tarieven 2024

- lidmaatschap betaling via automatische incasso € 35,-

- lidmaatschap betaling via IDEAL € 37,50

Belastingvrij schenken via je lidmaatschap

Wist je dat het mogelijk is om de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging meer te schenken, zonder dat dit je meer geld kost? De Nederlandse Leverpatiënten Vereniging wordt door de Belasting erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als je ons vijf jaar steunt met een vast bedrag, is je gift volledig aftrekbaar. Dat noemen we een periodieke schenking. Een periodieke schenking is aftrekbaar van de eerste tot de laatste euro.De hoogte van de gift bepaalt je zelf. Hoe hoger de schenking, hoe hoger het bedrag dat je van je belastbaar inkomen mag aftrekken. Enige voorwaarde is dat je de schenking aan de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging voor minimaal vijf jaar schriftelijk vastlegt. Dit kan middels een modelovereenkomst van de Belastingdienst. Deze vul je in en stuur je vervolgens in tweevoud naar de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging. Na het invullen van de rest van het formulier, sturen we een overeenkomst weer terug. Deze bewaar je goed in je administratie. Meer informatie over periodiek schenken kunt u opvragen bij uw fiscalist of vinden op de website van de Belastingdienst.

Je kunt uiteraard ook, los van de contributie een schenking voor vijf jaar vastleggen.

Het is wettelijk verplicht dat u deze extra toestemming verleent.

 

 


 


Beveiligingscode Beveiligingscode

Deel dit artikel:

Contactgegevens

Van Boetzelaerlaan 24 J
3828 NS HOOGLAND
Tel: 085 - 27 34 988
E-mail: ofni.[antispam].@leverpatientenvereniging.nl
KvK: 40535249
Bank: NL 44 INGB 0000 361 038
ANBI: 808313472

Volg ons op

 
 

De NLV is verbonden aan:

 

De NLV is lid van:

easl-classic
 
Logo eurordis
nvh-logo 2
 
logo-world-hepatitis-alliance-small2
ern-ern-rare-liver-logo
 
patientenfederatie-nederland-logo-thumb2

ESPGHAN