Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV) en stelt, in nauwe samenwerking met de directeur, het beleid van de vereniging op. Het bestuur legt over de beleidsuitvoering verantwoording af tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

Bestuursleden

Bestuur grieta gootjes secretaris

Grieta Gootjes
Voorzitter

Mijn naam is Grieta Gootjes en in 2010 werd ik gediagnosticeerd met PBC. Op dit moment is de PBC redelijk onder controle en daarom kan ik mij met hart en ziel inzetten voor mijn vrijwillgersactiviteiten, zoals voor de NLV.

Mijn man en ik hebben jarenlang een boerenbedrijf gerund. Daarnaast hebben wij ons samen jarenlang ingezet voor de veilige opvang van pleegkinderen. Hierdoor heb ik geleerd dat zaken vaak anders lopen dan jezelf had bedacht. Dat is bij een patiëntenvereniging niet anders.

claire-van-oirsouw

Claire van Oirsouw 
Secretaris

Mijn naam is Claire van Oirsouw, (getrouwd, 3 dochters en woonachtig in Zeist). Na mijn rechtenstudie ben ik gaan werken in het bankwezen. Ik heb bij diverse banken verschillende functies bekleed, onder meer als accountmanager en directiesecretaris. Mijn klanten, bij voorkeur maatschappelijk gerelateerd, waren o.a. verenigingen, stichtingen, zorginstellingen, goede doelen en medici. Daarnaast heb ik in het verleden bestuurlijke functies bekleed bij o.a. welzijns-, reclasserings-, en onderwijsinstellingen.

Ik heb een grote affiniteit met de zorg. Mijn passie is om mensen te (ont)zorgen, hen met elkaar te verbinden, belangen te behartigen en oplossingen te zoeken voor vraagstukken die spelen.

In de afgelopen jaren heb ik in mijn directe omgeving ook met het zorgveld van de lever te maken gekregen. Toen heb ik geleerd dat de lever een cruciale rol speelt in je leven. Zo ben ik met de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging in contact gekomen. 

Graag wil ik ‘mijn bagage’ inzetten voor de belangenbehartiging van mensen met een leverziekte en samen met andere bestuurders, medewerkers en vrijwilligers bijdragen aan de ontwikkeling en de activiteiten van de vereniging.  Daarbij heb ik een grote belangstelling voor het zorgveld van de lever.

Bestuur hans bernaert penningmeester

Hans Bernaert
Penningmeester

Mijn naam is Hans Bernaert. Ik ben getrouwd, heb drie zonen en sinds kort een prachtige kleindochter. Ik heb een voorliefde voor de financiële wereld. Ik ben in mijn werkzame leven actief geweest bij ABNAMRO. Ik heb daar, met veel plezier tal van functies bekleed in vele verschillende plaatsen in het land, tot het moment dat ik om medische redenen moest stoppen met werken. Nu een aantal jaren verder na een zware operatie, gaat het weer goed met mij. Alleen het arbeidzame leven, dat lukte niet meer. Stilzitten zit niet in mijn aard en daarom ben in 2005 penningmeester geworden van Vereniging Cerebraal. Na de fusie met de CVA-vereniging en de Afasievereniging, heb ik in 2011 deze functie neergelegd. Deze patiëntenvereniging was in grootte vergelijkbaar met de NLV.

De NLV is een financieel gezonde vereniging, maar er moet wel degelijk goed naar de kosten en inkomsten worden gekeken. Dat is een kolfje naar mijn hand. Ik vind het dan ook een uitdaging om de kosten van de organisatie zo laag mogelijk te houden en de baten te maximaliseren. Want hoe meer geld we kunnen gebruiken voor activiteiten voor onze leden, hoe beter.

Ik heb zelf geen directe verwantschap met een leverziekte, maar ik kan u zeggen: ik leer snel bij.

Contactgegevens

Van Boetzelaerlaan 24 J
3828 NS HOOGLAND
Tel: 085 - 27 34 988
E-mail: ofni.[antispam].@leverpatientenvereniging.nl
KvK: 40535249
Bank: NL 44 INGB 0000 361 038

ANBI: 820220619

Volg ons op

Nederlandse Leverpatiënten Vereniging is lid van: