Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV) en stelt, in nauwe samenwerking met de directeur, het beleid van de vereniging op. Het bestuur legt over de beleidsuitvoering verantwoording af tijdens jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

Bestuursleden

Bestuur grieta gootjes secretaris

Grieta Grootjes
Voorzitter

Mijn naam is Grieta Gootjes en in 2010 werd ik gediagnosticeerd met PBC. Op dit moment is de PBC redelijk onder controle en daarom kan ik mij met hart en ziel inzetten voor mijn vrijwillgersactiviteiten, zoals voor de NLV.

Mijn man en ik hebben jarenlang een boerenbedrijf gerund. Daarnaast hebben wij ons samen jarenlang ingezet voor de veilige opvang van pleegkinderen. Hierdoor heb ik geleerd dat zaken vaak anders lopen dan jezelf had bedacht. Dat is bij een patiëntenvereniging niet anders.

Bestuur wilma hielema voorzitter

Wilma Hielema
Secretaris

Hallo, mijn naam is Wilma Hielema, geboren in 1965 en wonende in het mooie Amerongen met man en golden retriever en in de weekends mijn dochter die studeert en officieel al het huis uit is. In deze gemeente ben ik actief als raadslid voor Groen Links.

In het bestuur van de NLV ben ik secretaris. Ook heb ik personeelszaken in mijn portefeuille. De leukste klus want mensen, betaald en vrijwillig, zijn hét kapitaal van onze patiëntenvereniging.

De NLV maakt op dit moment de omslag naar een organisatie waar projectmatig gewerkt wordt. Dat is voor het personeel, en het bestuur, een hele uitdaging. Als bestuurslid hoop ik te bereiken dat de medewerkers en meer vrijwilligers zich met enthousiasme en professionaliteit (blijven) inzetten voor de belangenbehartiging van mensen met een leveraandoening en we hen met een passend trainingsaanbod kunnen ondersteunen in hun bekwaamheid en betrokkenheid. Mijn ervaringsdeskundigheid als patiënt met, ondermeer PBC, komt mij bij een goede invulling van mijn bestuurstaak van pas.

Bestuur hans bernaert penningmeester

Hans Bernaert
Penningmeester

Mijn naam is Hans Bernaert. Ik ben getrouwd, heb drie zonen en sinds kort een prachtige kleindochter. Ik heb een voorliefde voor de financiële wereld. Ik ben in mijn werkzame leven actief geweest bij ABNAMRO. Ik heb daar, met veel plezier tal van functies bekleed in vele verschillende plaatsen in het land, tot het moment dat ik om medische redenen moest stoppen met werken. Nu een aantal jaren verder na een zware operatie, gaat het weer goed met mij. Alleen het arbeidzame leven, dat lukte niet meer. Stilzitten zit niet in mijn aard en daarom ben in 2005 penningmeester geworden van Vereniging Cerebraal. Na de fusie met de CVA-vereniging en de Afasievereniging, heb ik in 2011 deze functie neergelegd. Deze patiëntenvereniging was in grootte vergelijkbaar met de NLV.

De NLV is een financieel gezonde vereniging, maar er moet wel degelijk goed naar de kosten en inkomsten worden gekeken. Dat is een kolfje naar mijn hand. Ik vind het dan ook een uitdaging om de kosten van de organisatie zo laag mogelijk te houden en de baten te maximaliseren. Want hoe meer geld we kunnen gebruiken voor activiteiten voor onze leden, hoe beter.

Ik heb zelf geen directe verwantschap met een leverziekte, maar ik kan u zeggen: ik leer snel bij.

Contactgegevens

Van Boetzelaerlaan 24 J
3828 NS HOOGLAND
Tel: 085 - 27 34 988
E-mail: ofni.[antispam].@leverpatientenvereniging.nl
KvK: 40535249
Bank: NL 44 INGB 0000 361 038

Volg ons op