Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV) en stelt, in nauwe samenwerking met de directeur, het beleid van de vereniging op. Het bestuur legt over de beleidsuitvoering verantwoording af tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

Bestuursleden

Bestuur grieta gootjes secretaris

Grieta Gootjes
Voorzitter

Mijn naam is Grieta Gootjes en in 2010 werd ik gediagnosticeerd met PBC. Op dit moment is de PBC redelijk onder controle en daarom kan ik mij met hart en ziel inzetten voor mijn vrijwillgersactiviteiten, zoals voor de NLV.

Mijn man en ik hebben jarenlang een boerenbedrijf gerund. Daarnaast hebben wij ons samen jarenlang ingezet voor de veilige opvang van pleegkinderen. Hierdoor heb ik geleerd dat zaken vaak anders lopen dan jezelf had bedacht. Dat is bij een patiëntenvereniging niet anders.

claire-van-oirsouw

Claire van Oirsouw 
Secretaris

Mijn naam is Claire van Oirsouw, (getrouwd, 3 dochters en woonachtig in Zeist). Na mijn rechtenstudie ben ik gaan werken in het bankwezen. Ik heb bij diverse banken verschillende functies bekleed, onder meer als accountmanager en directiesecretaris. Mijn klanten, bij voorkeur maatschappelijk gerelateerd, waren o.a. verenigingen, stichtingen, zorginstellingen, goede doelen en medici. Daarnaast heb ik in het verleden bestuurlijke functies bekleed bij o.a. welzijns-, reclasserings-, en onderwijsinstellingen.

Ik heb een grote affiniteit met de zorg. Mijn passie is om mensen te (ont)zorgen, hen met elkaar te verbinden, belangen te behartigen en oplossingen te zoeken voor vraagstukken die spelen.

In de afgelopen jaren heb ik in mijn directe omgeving ook met het zorgveld van de lever te maken gekregen. Toen heb ik geleerd dat de lever een cruciale rol speelt in je leven. Zo ben ik met de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging in contact gekomen. 

Graag wil ik ‘mijn bagage’ inzetten voor de belangenbehartiging van mensen met een leverziekte en samen met andere bestuurders, medewerkers en vrijwilligers bijdragen aan de ontwikkeling en de activiteiten van de vereniging.  Daarbij heb ik een grote belangstelling voor het zorgveld van de lever.

Bestuur hans bernaert penningmeester

Hans Bernaert
Penningmeester

Mijn naam is Hans Bernaert. Ik ben getrouwd, heb drie zonen en sinds kort een prachtige kleindochter. Ik heb een voorliefde voor de financiële wereld. Ik ben in mijn werkzame leven actief geweest bij ABNAMRO. Ik heb daar, met veel plezier tal van functies bekleed in vele verschillende plaatsen in het land, tot het moment dat ik om medische redenen moest stoppen met werken. Nu een aantal jaren verder na een zware operatie, gaat het weer goed met mij. Alleen het arbeidzame leven, dat lukte niet meer. Stilzitten zit niet in mijn aard en daarom ben in 2005 penningmeester geworden van Vereniging Cerebraal. Na de fusie met de CVA-vereniging en de Afasievereniging, heb ik in 2011 deze functie neergelegd. Deze patiëntenvereniging was in grootte vergelijkbaar met de NLV.

De NLV is een financieel gezonde vereniging, maar er moet wel degelijk goed naar de kosten en inkomsten worden gekeken. Dat is een kolfje naar mijn hand. Ik vind het dan ook een uitdaging om de kosten van de organisatie zo laag mogelijk te houden en de baten te maximaliseren. Want hoe meer geld we kunnen gebruiken voor activiteiten voor onze leden, hoe beter.

Ik heb zelf geen directe verwantschap met een leverziekte, maar ik kan u zeggen: ik leer snel bij.

foto-hannie-kroes

Hannie Kroes
Algemeen bestuurslid

De laatste twaalf jaar was ik Company Director van SKF B.V., de Nederlandse vestiging van het Zweedse technologische bedrijf. Ik ben al sinds 2004 een lotgenoot, met de ziekte PBC. Toen ik begin 2020 stopte bij SKF, had ik nog zin om me nuttig te maken voor de maatschappij in sectoren die me na aan het hart liggen. Daarom heb ik contact gezocht met het bestuur van de NLV en stel ik mij beschikbaar voor de vereniging NLV, als bestuurslid.

Ik breng veel bestuurlijke ervaring mee uit het bedrijfsleven, met een sterke interesse in HRM en ICT. In mijn werkzame periode ben ik lid geweest van vele besturen, zoals bijvoorbeeld de Zweedse Kamer van Koophandel, Platform Bèta Techniek en het Landelijk Bestuur van de Metalektro Industrie (FME). Op dit moment ben ik lid van de Cliëntenraad van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+).

Ik hoop om samen met de andere bestuursleden en het professionele bureau van de vereniging een goede rol te kunnen vervullen voor alle NLV-leden.

timmy-beeuwkes

Timmy Beeuwkes
Algemeen Bestuurslid

Mijn naam is Timmy en ik heb enkele jaren gewerkt bij verschillende diergerichte bedrijven, van dierverzorger tot paraveterinaire ondersteuner en praktijkmanager. Daarnaast heb ik vele jaren gewerkt als ondersteuner bij eventplanning en het draaien van zowel gewone als horeca- evenementen.

Toen ik de diagnose PSC kreeg, ben ik in 2018 lid geworden van de NLV. Helaas is het niet alleen de PSC, maar kreeg ik meerdere diagnoses. Om die reden kreeg ik het advies te stoppen met studeren en werken. Stilzitten is niets voor mij en daarom ben ik de tijd gaan vullen met activiteiten die ik zelf kan plannen.

Tijdens de ALV van 2019 hoorde ik van de vacatures binnen het bestuur. Ik heb mij direct aangemeld omdat ik het team van bestuur en medewerkers graag wil versterken met mijn kennis en vaardigheden. Nu heb ik een klein maar intensief bestuurlijk verleden als DMR-voorzitter studentzaken (inclusief het toen net nieuwe AVG), als vicevoorzitter van stichting Brains versus Bits en als tester binnen de game sector. Deze laatste functie vervul ik nog steeds. 

Mijn grootste trots is het realiseren van de juiste mensen en stukken voor verschillende organisaties.  

De NLV heeft mij veel gebracht: informatie, maar ook vertrouwen in het omgaan met mijn ziekten. Daarom wil ik nu graag een bijdrage leveren aan de NLV. 

Contactgegevens

Van Boetzelaerlaan 24 J
3828 NS HOOGLAND
Tel: 085 - 27 34 988
E-mail: ofni.[antispam].@leverpatientenvereniging.nl
KvK: 40535249
Bank: NL 44 INGB 0000 361 038

ANBI: 820220619

Volg ons op

Nederlandse Leverpatiënten Vereniging is lid van: