Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV) en stelt, in nauwe samenwerking met de directeur, het beleid van de vereniging op. Het bestuur legt over de beleidsuitvoering verantwoording af tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen derhalve geen vergoeding voor hun inzet. 

Bestuursleden

sven-van-der-gijp

Sven van der Gijp
Voorzitter

Sven is geen onbekende van de NLV. Hij is in 2002 lid geworden, toen hij werd geconfronteerd met PSC/AIH. In de periode 2002 – 2005 was hij al actief als bestuurder, onder meer als voorzitter en als secretaris. Hij heeft de NLV zien groeien van een vereniging die draaide op vrijwilligers tot een professionele organisatie met medewerkers. Als voorzitter wil Sven vooral een verbindende rol spelen en een bijdrage leveren in het aansturen van de vereniging.

Sven in het dagelijkse leven
Sven is in het dagelijkse leven stafdirecteur bij TNO. TNO is Nederlands grootste kennisinstelling en bij die instelling heeft hij verschillende managementposities bekleed. Daarnaast is hij ook actief als vrijwilliger bij een stichting die zich bezighoudt met de coördinatie van ongeveer 300 vrijwilligers in de ouderenzorg.

veronique-klaassen

Véronique Klaassen
Secretaris

Véronique werd in 2006 lid, toen haar man de diagnose Budd Chiari kreeg. Ze was blij voor de steun en de informatie die ze van NLV kreeg. Ze wilde daarom wat terug doen en is begonnen als blogger. Na een succesvolle levertransplantatie bij haar man is er ruimte gekomen om zich in te zetten als bestuurder voor de NLV. Ze gelooft in de onderlinge steun van lotgenoten en draagt de informatievoorziening vanuit de NLV voor patiënten én hun naasten een warm hart toe.

Véronique in het dagelijkse leven
Véronique is werkzaam in het uitvaartwezen bij coöperatie DELA en vervult daarnaast diverse bestuurlijke functies. Ze woont met haar man en 3 kinderen in Helmond.

erik-adriaans

Erik Adriaans
Penningmeester

Erik is uit waardering en betrokkenheid lid geworden van de NLV. Hij is niet zelf geconfronteerd met een leveraandoening, maar heeft wel vanaf de zijlijn ervaren wat de NLV betekent voor de leden. Toen hij vernam dat er bestuursleden werden gezocht heeft hij dan ook gereageerd. Zijn interesse ligt vooral bij financiën. Erik vindt het belangrijk om in dialoog met elkaar afwegingen te maken om goede besluiten te nemen.

Erik in het dagelijkse leven
Erik werkt sinds 1998 op de financiële afdeling van zijn werkgever. Dat doet hij als manager van de staf en administratie. Hij heeft daarnaast ruime bestuurlijke ervaring als penningmeester. Het mag dan ook geen wonder heten dat zijn interesse voor het bestuur van de NLV juist daar ligt.

Contactgegevens

Van Boetzelaerlaan 24 J
3828 NS HOOGLAND
Tel: 085 - 27 34 988
E-mail: ofni.[antispam].@leverpatientenvereniging.nl
KvK: 40535249
Bank: NL 44 INGB 0000 361 038
ANBI: 808313472

Volg ons op

 
 

De NLV is verbonden aan:

 

De NLV is lid van:

easl-classic
 
Logo eurordis
nvh-logo 2
 
logo-world-hepatitis-alliance-small2
ern-ern-rare-liver-logo
 
patientenfederatie-nederland-logo-thumb2

ESPGHAN