Collectieve belangenbehartiging

De Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV) behartigt de collectieve belangen van haar leden. De vereniging is een belangrijke partij in het zorgveld. Dankzij alle kennis die wij in huis hebben, zijn er meer dan genoeg ideeën hoe de zorg verder verbeterd kan worden voor patiënten met een leverziekte. Alleen, of binnen diverse nationale en internationale samenwerkingsverbanden, vraagt de NLV aandacht voor goede zorg voor leverpatiënten.

Groep mensen

Deze kennis wordt aangewend om niet alleen invloed uit te oefenen op het beleid van zorgverzekeraars, zorgaanbieders, overheid en de farmaceutische industrie, maar vooral voor samenwerking op beleidsthema's. 

Nationale samenwerking:

De NLV werkt samen met tal van patiënten- en belangenorganisaties op diverse gebieden. De NLV overlegt regelmatig met collega-organisaties en soms zijn er gezamenlijke projecten waar de NLV al dan niet penvoerder van is. 

De NLV is lid van:

Patiëntenfederatie Nederland: behartigt de belangen van gehandicapten en chronisch zieken en de collectieve belangen

 Nederlandse Vereniging van Hepatologie (NVH): belangenvereniging voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij de hepatologie (leer van leverziekten) 

 

Internationale samenwerking:

De NLV is lid van de volgende organisaties:

  •  Liver Patients International: een koepelorganisatie voor patiënenorganisaties die zich richten op één van de leverziekten. De NLV is medeoprichter van deze koepelorganisatie. (website under construction) 
  •   EASL (European Association for Study of the Liver): dit is de Europese koepelorganisatie voor alle zorgverleners en betrokkenen bij de zorg van mensen met een leverziekte. Dit zijn onder meer artsen, wetenschappelijk onderzoekers, radiologen, chirurgen, verpleegkundigen en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties. De NLV maakt deel uit van de task force group 'Alcohol and Food'. (website)
  •   ESPGHAN: European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition: dit is een multi-professional organisatie die zich inzet voor de gezondheid van kinderen met een lever-, maag- of darmziekte. (website)
  • World Hepatitis Alliance (WHA): dit is een mondiale organisatie voor organisaties die zich richten op hepatitis B en C. Zij zetten zich in voor eliminatie van hepatitis C wereldwijd en goede behandeling van hepatitis B, evenals - in samenwerking met de World Health Organisation- vaccinatieprogramma’s voor onder meer kinderen. (website)
  • EURORDIS (European Organisation for Rare Disorders): dit is een 'non-governmental' alliantie en deze organisatie vertegenwoordigt zeldzame ziekten. Zij zijn de stem voor 30 miljoen mensen met een zeldzame ziekte. (website)
  • ERN RARE LIVER (European Reference Network): de NLV maakt deel uit van dit netwerk van artsen, wetenschappers en internationale patiëntenorganisaties. Uiteindelijk doel is dat overal in Europa mensen met, in ons geval een leverziekte, toegang hebben tot juiste, snelle diagnostiek en behandeling waar mogelijk. Onze oud-directeur José Willemse maakt deel uit van de management board van ERN en is betrokken bij diverse werkgroepen. (website)

 

Voor vragen over nationale en internationale belangenbehartiging kunt u contact opnemen via ofni.[antispam].@leverpatientenvereniging.nl.

Contactgegevens

Hambakenwetering 15
5231 DD 's-Hertogenbosch
Tel: 085 - 27 34 988
E-mail: ofni.[antispam].@leverpatientenvereniging.nl
KvK: 40535249
Bank: NL 44 INGB 0000 361 038
ANBI: 808313472

Volg ons op

 
 

De NLV is verbonden aan:

 

De NLV is lid van:

easl-classic
 
Logo eurordis
nvh-logo 2
 
logo-world-hepatitis-alliance-small2
ern-ern-rare-liver-logo
 
patientenfederatie-nederland-logo-thumb2

ESPGHAN