Studeren met een chronische leverziekte

Veel studenten met een chronische leveraandoening of een beperking ervaren problemen bij hun studie (MBO, HBO, WO). Decanen en andere professionele begeleiders weten vaak niets over de aandoening. En ook hun medestudenten zijn vaak niet goed op de hoogte waardoor misverstanden, studievertraging en zelfs uitval kunnen ontstaan. Negen patiëntenorganisaties, waaronder de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging, ontwikkelden daarom, samen met September Multimedia, de Studietool: een speciale website.

Gevolgen voor de studie 

Studenten en met een chronische aandoening of handicap komen vaak in de problemen: niet kunnen bijwonen van colleges en werkgroepen, studievertraging en soms zelfs studieuitval, omdat er geen oplossing gevonden wordt om te (blijven) studeren.

Terug naar boven

 

Oorzaken van problemen bij de studie

Dat de studie in veel gevallen niet optimaal verloopt heeft meerdere oorzaken. In ieder geval is de oorzaak in heel veel gevallen de grote onbekendheid met de aandoening bij professionele begeleiders, decanen en medestudenten. Het gaat om onbekendheid met het ziektebeeld/klachten en de gevolgen voor de studie, en ook om onbekendheid met de oplossingen die hiervoor zijn. Maar ook zijn de studenten zelf niet altijd op de hoogte van deze zaken. Door deze onbekendheid en mogelijke vooroordelen komt het gesprek tussen de student en de professionele begeleider (en anderen die hierboven genoemd zijn) in veel gevallen niet of niet goed op gang en worden er geen oplossingen gevonden voor problemen die zich bij het studeren voordoen.

Terug naar boven

Studietool

screenshot-studietool

Met de Studietool - bedoeld voor zowel studenten, de begeleiders en medestudenten - wil de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging studeren van mensen met een leveraandoening helpen mogelijk te maken.

Zij kunnen allen terecht op een speciale website: www.studietool.nl. Voor professionele begeleiders is een apart informatiedeel dat studenten hun begeleiders per e-mail kunnen toesturen. September Multimedia denkt met de Studietool veel onbekendheid weg te nemen en zo problemen tijdens de studie op te lossen of te voorkomen: ‘Op die manier willen wij bereiken dat meer studenten met een chronische aandoening of beperking volwaardig mee kunnen doen.’

Terug naar boven

Deel dit artikel:

Leverziekten

Contactgegevens

Van Boetzelaerlaan 24 J
3828 NS HOOGLAND
Tel: 085 - 27 34 988
E-mail: ofni.[antispam].@leverpatientenvereniging.nl
KvK: 40535249
Bank: NL 44 INGB 0000 361 038
ANBI: 820220619

Volg ons op

Nederlandse Leverpatiënten Vereniging is lid van: