Voor en door mensen met een leverziekte

Over ons

De Nederlandse Leverpatiënten Vereniging is een actieve patiëntenorganisatie, landelijk gericht, voor een grote diversiteit aan leveraandoeningen. De Nederlandse Leverpatiënten Vereniging is er voor iedereen die met een leveraandoening te maken krijgt: patiënten zelf, hun familieleden, zorgverleners, en andere betrokkenen. We informeren, ondersteunen en behartigen de belangen van leverpatiënten.

Voor en door leverpatiënten

De Nederlandse Leverpatiënten Vereniging is een vereniging voor en dóór leden. Kennis en ervaringen van patiënten zijn cruciaal voor beleidsontwikkeling, onze dienstverlening en inbreng in het zorgtraject. Dus: doe mee en word lid! Samen zorgen we ervoor dat de LEVER goed op de kaart staat en blijft staan.

De NLV beschikt over: 

een professioneel bureau met medewerkers

een bestuur bestaande uit vrijwilligers mét en zonder een leverziekte. In verband met de ziektelast van leverpatiënten is, voor de continuïteit, gekozen voor zowel bestuursleden met als zonder leverziekte

Medisch Adviesraad bestaande uit artsen uit diverse ziekenhuizen en gremia

vrijwilligers die het bureau ondersteunen met hand- en spandiensten bij de organisatie van activiteiten en bijeenkomsten én die input leveren voor het beleid van de NLV

Wilt u ook een bijdrage leveren als vrijwilliger? Neem gerust contact op voor meer informatie met José Willemse, directeur. 

Financiering

De Nederlandse Leverpatiënten Vereniging is voor haar financiering afhankelijk van subsidie van VWS, projectfinanciering, de contributiebijdrage van leden en donateurs en sponsoren.

Contactgegevens

Van Boetzelaerlaan 24 J
3828 NS HOOGLAND
Tel: 085 - 27 34 988
E-mail: ofni.[antispam].@leverpatientenvereniging.nl
KvK: 40535249
Bank: NL 44 INGB 0000 361 038

Volg ons op