Voor en door leverpatiënten

Over ons

De Nederlandse Leverpatiënten Vereniging is een actieve patiëntenorganisatie, landelijk gericht, voor een grote diversiteit aan leveraandoeningen. De Nederlandse Leverpatiënten Vereniging is er voor iedereen die met een leveraandoening te maken krijgt: patiënten zelf, hun familieleden, zorgverleners, en andere betrokkenen. We informeren, ondersteunen en behartigen de belangen van leverpatiënten.

Voor en door leverpatiënten

De Nederlandse Leverpatiënten Vereniging is een vereniging voor en dóór leden. Kennis en ervaringen van patiënten zijn cruciaal voor beleidsontwikkeling, onze dienstverlening en inbreng in het zorgtraject. Dus: doe mee en word lid! Samen zorgen we ervoor dat de LEVER goed op de kaart staat en blijft staan.

De NLV beschikt over: 

een professioneel bureau

een bestuur bestaande uit vrijwilligers mét en zonder een leverziekte. In verband met de ziektelast van leverpatiënten is, voor de continuïteit, gekozen voor zowel bestuursleden met als zonder leverziekte

Medisch Adviesraad bestaande uit onder meer artsen uit diverse ziekenhuizen, evenals andere zorgverleners. Allen zijn gekozen op grond van hun expertise in het leverveld

vrijwilligers die het bureau ondersteunen met hand- en spandiensten bij de organisatie van activiteiten en bijeenkomsten. Zij leveren ook input voor het beleid van de NLV. Vrijwilligers zetten zich veelal projectmatig in. Hiertoe verschijnen oproepen in de NLVisie, nieuwsbrieven of op Facebook. De redactie van de NLVisie en het schrijven van de blogs, kennen een permanenter karakter. Interesse als redactielid of blogger? Neem contact op met het Secretariaat

 

Financiering

De Nederlandse Leverpatiënten Vereniging is voor haar financiering afhankelijk van subsidie van VWS, projectfinanciering, financiering uit wetenschappelijk onderzoek, sponsoren, de contributiebijdrage van leden en giften van donateurs en acties van onze achterban.

Contactgegevens

Van Boetzelaerlaan 24 J
3828 NS HOOGLAND
Tel: 085 - 27 34 988
E-mail: ofni.[antispam].@leverpatientenvereniging.nl
KvK: 40535249
Bank: NL 44 INGB 0000 361 038
ANBI: 808313472

Volg ons op

 
 

De NLV is verbonden aan:

 

De NLV is lid van:

easl-classic
 
Logo eurordis
nvh-logo 2
 
logo-world-hepatitis-alliance-small2
ern-ern-rare-liver-logo
 
patientenfederatie-nederland-logo-thumb2

ESPGHAN