Bestuursverslagen

De Nederlandse Leverpatiënten Vereniging is voor haar financiering afhankelijk van subsidie van VWS, projectfinanciering, de contributiebijdrage van leden en donateurs en sponsoren. De vereniging maakt jaarlijks plannen voor het komende jaar en eens per vier jaar een meerjarenbeleidsplan.

Meerjarenbeleidsplan

In het kader van transparantie geeft de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV) een helder overzicht van haar activiteiten. Het beleid en de kerntaken voor de komende jaren vindt u in het meerjarenbeleidsplan 2016 - 2019

Bestuursverslag

Elk jaar geeft de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV) een overzicht van haar activiteiten en de behaalde resultaten in een financiële jaarrekening en een tekstueel verslag. Beide onderdelen zijn bijeengevoegd in het Bestuursverslag en opgesteld conform de wettelijke voorschriften. 

 

 

 

Contactgegevens

Van Boetzelaerlaan 24 J
3828 NS HOOGLAND
Tel: 085 - 27 34 988
E-mail: ofni.[antispam].@leverpatientenvereniging.nl
KvK: 40535249
Bank: NL 44 INGB 0000 361 038

Volg ons op