Word donateur

Draagt u leverpatiënten een warm hart toe? Word dan donateur van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging!

Doe een gift

De Nederlandse Leverpatiënten Vereniging is afhankelijk van giften en donaties. Met uw bijdrage kunnen we bijvoorbeeld:

  • een lidmaatschap cadeau geven aan een leverpatiënt die zich dat financieel niet kan veroorloven;
  • ons inzetten voor minder invasieve diagnose- en monitoringstechnieken;
  • een leverregistratie vanuit patiëntperspectief opzetten en
  • ervaringskennis op meer ziektebeelden verzamelen en inzetten voor verbetering van behandelrichtlijnen.

We heten u graag welkom als vaste donateur, maar eenmalige donaties zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Terug naar boven

Belastingvrij schenken

Wist u dat het mogelijk is om de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging meer te schenken, zonder dat dit u meer geld kost? Als u ons vijf jaar steunt met een vast bedrag, is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting. Dat noemen we een periodieke schenking.

De hoogte van de gift bepaalt u zelf. Hoe hoger de schenking, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken. Enige voorwaarde is dat u de schenking aan de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging voor minimaal vijf jaar schriftelijk vastlegt. Meer informatie over periodiek schenken vindt u op Schenkservice.

Bereken nu uw voordeel!

Terug naar boven

Erfenissen en legaten

Dreamstimefree pen

Heel wat mensen denken vaak al jaren na over hun nalatenschap, maar zijn er nog niet aan toe gekomen om daadwerkelijk een testament te laten opstellen. Met een testament bepaalt u wat er straks gebeurt met uw erfenis. In het testament is het mogelijk om een goed doel op te nemen. 

Overweegt u om de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging geld na te laten? Mensen met een chronische leverziekte zijn er uw dankbaar voor. Uw nalatenschap betekent voor ons extra financiële ondersteuning waarmee we onze activiteiten nog beter kunnen uitvoeren.

Kiest u ervoor om de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging in uw testament te begunstigen, dan komt het gehele bedrag ten goede aan onze activiteiten. Uw nalatenschap aan de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging is namelijk vrij van erfbelasting, omdat we door de Belasting worden erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Een vraag over nalaten?

Als het gaat om uw erfenis, gaat het om uw dierbaren en bezittingen. Beiden liggen u na aan het hart. Natuurlijk beslist u weloverwogen wat u met uw erfenis gaat doen. Wij willen u graag helpen met deze belangrijke beslissing. U kunt hiervoor contact opnemen met José Willemse.

Terug naar boven

Deel dit artikel:

Ik word donateur en steun de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging!


 

Mijn gegevens

 

 


Beveiligings code

Contactgegevens

Van Boetzelaerlaan 24 J
3828 NS HOOGLAND
Tel: 085 - 27 34 988
E-mail: ofni.[antispam].@leverpatientenvereniging.nl
KvK: 40535249
Bank: NL 44 INGB 0000 361 038

Volg ons op