Wat doet de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging voor patiënten met hepatitis?

We strijden voor uniforme hepatitiszorg:

- Patiënten moeten altijd worden verwezen naar een hepatitiscentrum.
- In alle hepatitiscentra moet uniforme zorg worden geleverd.

 

We volgen alle ontwikkelingen omtrent de zorg voor hepatitis:

Via haar nationale en internationale netwerk is de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen rond de behandeling van hepatitis.

 

We maken ons sterk voor vergoedingen van nieuwe medicatie:

De Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV) wordt om haar mening gevraagd bij de vergoeding van de nieuwe medicatie. Het Zorginstituut Nederland geeft advies aan de minister om een medicijn al dan niet te vergoeden en met welke criteria. De NLV wordt altijd om haar mening gevraagd ten aanzien van het concept-rapport. De NLV legt daarbij de nadruk op het patiëntenperspectief: het gaat niet alleen om de ziektelast, maar ook om de maatschappelijke last die de hepatitispatiënt vaak met zich meedraagt.

 

We zijn initiator en trekker van het Platform Patiëntenorganisaties Hepatitis:

Dit is een platform voor alle patiëntenorganisaties en de organisaties uit de verslaafdenzorg in relatie tot hepatitis. Samen staan we sterker in de strijd voor goede zorg voor hepatitispatiënten. Naast de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging maken de volgende organisaties er thans deel van uit: Hiv Vereniging Nederland, Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten en Correlation/ De Regenboog Groep. Het platform staat open voor alle organisaties die met hepatitis en het patiëntenperspectief te maken hebben.

Het motto van het platform is: samen waar het kan en zelf waar het moet. Dit omdat soms de belangen van de organisaties van elkaar afwijken.

 

We zijn partner in het landelijk programma BIBHEP: Bewustwording Identificatie Behandeling HEPatitis.

De Nederlandse Leverpatiënten Vereniging is penvoerder van de pijler Bewustwording. Voor meer informatie: BIBHEP

Dit programma is in 2017 afgerond en momenteel lopen er hieruit voortvloeiende programma's als voorlichting aan migranten en heropsporing van patiënten die uit de zorg zijn verdwenen.

We staan altijd open voor nieuwe ideeën, meningen en verhalen en niet te vergeten, leden.

Deel dit artikel:

Contactgegevens

Hambakenwetering 15
5231 DD 's-Hertogenbosch
Tel: 085 - 27 34 988
E-mail: ofni.[antispam].@leverpatientenvereniging.nl
KvK: 40535249
Bank: NL 44 INGB 0000 361 038
ANBI: 808313472

Volg ons op

 
 

De NLV is verbonden aan:

 

De NLV is lid van:

easl-classic
 
Logo eurordis
nvh-logo 2
 
logo-world-hepatitis-alliance-small2
ern-ern-rare-liver-logo
 
patientenfederatie-nederland-logo-thumb2

ESPGHAN