Update coronavirus 14 januari

Geplaatst op 14-01-2021  -  Categorie: Algemeen

Wij sturen u deze Extra Nieuwsbrief in verband met de publicatie van de richtlijn COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten, opgesteld door het RIVM in samenwerking met medische beroepsgroepen, waaronder de Nederlandse Vereniging van MDL-artsen, de NVMDL. In deze Extra Nieuwsbrief belichten wij een aantal belangrijke onderdelen uit de richtlijn.

Bij de NLV komen regelmatig nog vragen binnen van mensen met onder meer een auto-immuun leverziekte. De overheid heeft nu een richtlijn gepubliceerd ten aanzien van vaccinatie bij mensen met een auto-immuunziekte in het algemeen en mensen die immuunsuppressieve middelen gebruiken.

 

De hele richtlijn kunt u lezen op:
https://lci.rivm.nl/handleiding-covid-19-vaccinatie-van-immuungecompromitteerde-patienten

 

Wie zijn immuungecompromitteerde patiënten
Patiënten met auto-immuun leverziekten, transplantatiepatiënten en mensen met ernstige levercirrose vallen in deze groep.

 

Dringend advies tot vaccinatie
In de vorige Extra Nieuwsbrief is dringend geadviseerd aan patiënten met een leverziekte om zich te laten vaccineren. Dit advies is onverminderd van kracht. Hier kunt u de vorige nieuwsbrief teruglezen.

 

Staak niet de inname van immuunsuppressieve middelen
De richtlijn vertelt: bij gebruik van immuunsuppressiva is er geen noodzaak medicatie te staken of aan te passen op het moment van vaccinatie. Medicatie mag alleen gestaakt worden in overleg met de behandelaar van patiënt.

 

Word ik nu eerder gevaccineerd
Mensen met een leverziekte hebben op zich geen hoger infectierisico (op COVID-19) met een gecompliceerd verloop dan andere mensen zonder leverziekte. Om die reden kan het zijn dat u NIET eerder wordt opgeroepen dan dat u volgens het eerder bekendgemaakte vaccinatieschema opgeroepen wordt voor de vaccinatie. Het schema kunt u vinden op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/documenten/publicaties/2021/01/13/flowchart-vaccins

 

Werkzaamheid, effectiviteit bij mensen die immunosuppressieve middelen gebruiken
Daarover wordt geschreven: vanwege het belang van bescherming tegen ziekte en overlijden is prioritering van vaccinatie voor de patiënten belangrijk, ook al is er mogelijk sprake van verminderde effectiviteit van vaccinatie ten gevolge van immuundeficiëntie of immuunsuppressie door de fase van de onderliggende ziekte of behandeling, of door gebruik van immuunsuppressiva. In deze fase van de epidemie wordt geadviseerd om vaccinatie niet uit te stellen tot een moment dat er mogelijk een betere vaccinatierespons verwacht kan worden.

 

U beslist zelf!
U maakt altijd zelf de keuze om al dan niet te vaccineren. Er is geen verplichting tot vaccinatie. 

 

Toch nog vragen of twijfel
Als u nog vragen heeft of twijfelt, neemt u dan contact op met uw behandelaar of indien mogelijk verpleegkundige en bespreek wat voor u belangrijk is in deze.

hartjes-in-de-wolken


Deel dit artikel:

Contactgegevens

Van Boetzelaerlaan 24 J
3828 NS HOOGLAND
Tel: 085 - 27 34 988
E-mail: ofni.[antispam].@leverpatientenvereniging.nl
KvK: 40535249
Bank: NL 44 INGB 0000 361 038
ANBI: 808313472

Volg ons op

 
 

De NLV is verbonden aan:

 

De NLV is lid van:

easl-classic
 
Logo eurordis
nvh-logo 2
 
logo-world-hepatitis-alliance-small2
ern-ern-rare-liver-logo
 
patientenfederatie-nederland-logo-thumb2

ESPGHAN