Hepatitis zonder bekende oorzaak (leverontsteking) bij kinderen

Geplaatst op 28-04-2022  -  Categorie: Algemeen

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) in het Verenigd Koninkrijk heeft de afgelopen weken een toename gemeld van het aantal gevallen van acute hepatitis bij kinderen.. Deze informatie is wereldwijd gedeeld onder kinderartsen. Ook in Nederland zijn enkele gevallen van acute hepatitis vastgesteld. Dit geldt ook voor andere landen.


Wat is hepatitis?

Hepatitis bestaat uit twee woorden uit het latijn: Hepar wat lever betekent en -itis wat ontsteking - betekent. We spreken over hepatitis als er verhoogde transaminasen in het bloedonderzoek worden gevonden.
De hepatitis wordt vaak voorafgegaan door tekenen die passen bij een griepachtig beeld, zoals braken, buikpijn en hangerigheid.. Wanneer deze hepatitis erger wordt, kunnen er tekenen ontstaan van het tekortschieten van de leverfuncties. Dat zijn geelzucht, sufheid en problemen met de stolling van het bloed.
Alle kinderartsen (wereldwijd) zijn op de hoogte wat ze moeten doen als een kind zich met de laatstgenoemde symptomen meldt. Zij zullen vervolgens bloedonderzoek doen om de ernst van de hepatitis vast te stellen en eerst kijken of hepatitis A tot en met E zijn uitgesloten. Internationaal worden deze gevallen gemeld aan het ECDC. Ook de huisartsen zijn wereldwijd geïnformeerd.


Achtergrond

De gevallen die zijn gemeld, betreffen kinderen van diverse leeftijden tot 16 jaar. De meeste zijn tussen de 1 en 8 jaar oud. In het Verenigd Koninkrijk en in Nederland zijn enkele gevallen van acute hepatitis gemeld die hebben geleid tot acuut leverfalen. De enige behandeling voor acuut leverfalen is een opname in het ziekenhuis met ondersteuning van de verschillende organen van het lichaam. Wanneer acuut leverfalen niet spontaan herstelt, is een levertransplantatie de enige oplossing.

In de jaren hiervoor waren er ook kinderen die moesten worden opgenomen voor een acute hepatitis met onbekende oorzaak. Gemiddeld vier kinderen per jaar hadden ook een levertransplantatie nodig. Bijzonder aan dit jaar is dat er in maart en april net zoveel meldingen van kinderen met acute hepatitis zijn geweest als normaal in een heel jaar.


Oorzaak onbekend; waar wordt naar gekeken?

Omdat het beeld vaak met een griepachtige infectie begint, wordt gedacht aan een virusinfectie. Wat ook van belang is, is dat er op dit moment in Nederland een ’griepgolf’ lijkt te zijn, die normaal aan het einde van het jaar plaatsvindt. Er wordt onderzocht of deze griepgolf er echt is en wat de betekenis hiervan is. Op dit moment blijft de specifieke oorzaak van de acute hepatitis in deze gevallen onbekend.


Bij de helft kinderen geen duidelijke oorzaak

De veelvoorkomende virussen die hepatitis kunnen veroorzaken (hepatitis A, B, C, D en E) zijn in geen van de gevallen aangetroffen. Een deel van de opgenomen kinderen testten positief op het adenovirus. Dat is een virus dat bij iedereen voorkomt. Een verandering in de aard van het virus (variant) is niet aangetroffen. Maar een klein deel van de kinderen testte positief op SARS-CoV-2. Bij ongeveer de helft van de kinderen wordt geen duidelijke oorzaak gevonden. Er is momenteel geen duidelijk verband tussen de gemelde gevallen. Er is geen associatie met reizen bekend. Geen van de behandelde kinderen was gevaccineerd tegen SARS-CoV-2, derhalve is er geen relatie met een covid-vaccinatie.


Nederland

Het RIVM en de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde (NVK) coördineren in Nederland de meldingen van de de hepatitis-gevallen. Het UMC Groningen is als levertransplantatiecentrum voor kinderen betrokken bij het overleg tussen de NVK en het RIVM.

In Nederland zijn tot nu toe slechts zes gevallen gemeld; vier kinderen moesten worden opgenomen. Dit jaar hebben drie kinderen een levertransplantatie in het UMCG ondergaan nadat ze ernstige hepatitis hadden opgelopen. Het ziekenhuis benadrukt dat de kans op zo’n ernstige vorm heel klein is.

Wanneer aan de bel trekken?
Als uw kind griep heeft gehad, met symptomen als diarree, buikpijn en braken en nu weer beter is, hoeft u niets te doen.

Als uw kind zich ziek voelt maar de huid en het oogwit wit is, controleer dit dan de volgende dag weer. Als uw kind ziek is en één van de alarmsymptomen heeft (sufheid, geelzucht, hoge koorts, niet reageren), neem dan contact op met uw huisarts. Mogelijk zal de huisarts starten met een lichamelijk onderzoek en indien nodig een bloedonderzoek. De huisartsen zijn op de hoogte wat zij moeten doen bij een vermoeden van hepatitis.

Meer informatie en laatste updates kunt u vinden op: https://www.rivm.nl/hepatitis

Dit artikel is geschreven in samenwerking met het UMC Groningen. Opgesteld (26 april 2022)


Deel dit artikel:

Contactgegevens

Van Boetzelaerlaan 24 J
3828 NS HOOGLAND
Tel: 085 - 27 34 988
E-mail: ofni.[antispam].@leverpatientenvereniging.nl
KvK: 40535249
Bank: NL 44 INGB 0000 361 038
ANBI: 808313472

Volg ons op

 
 

De NLV is verbonden aan:

 

De NLV is lid van:

easl-classic
 
Logo eurordis
nvh-logo 2
 
logo-world-hepatitis-alliance-small2
ern-ern-rare-liver-logo
 
patientenfederatie-nederland-logo-thumb2

ESPGHAN