Opzeggen van uw lidmaatschap

Wij vinden het erg jammer dat u uw lidmaatschap wilt beëindigen. Want dankzij u en onze andere leden kunnen wij op een effectieve manier uw belangen behartigen bij overheid, zorginstanties, verzekeraars en andere belangrijke partijen in het zorgveld.

Het contributiejaar van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. Contributie is verschuldigd over het jaar waarin het lidmaatschap is begonnen of beëindigd. Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen, moet dat altijd uiterlijk vóór 1 december van het lopende jaar, om te voorkomen dat u contributie verschuldigd bent voor het volgende jaar.  

Het lidmaatschap dient schriftelijk te worden opgezegd via onderstaand formulier of een e-mail bericht aan het secretariaat.

Ik wil mijn lidmaatschap beëindigen

 


Beveiligings code

Contactgegevens

Van Boetzelaerlaan 24 J
3828 NS HOOGLAND
Tel: 085 - 27 34 988
E-mail: ofni.[antispam].@leverpatientenvereniging.nl
KvK: 40535249
Bank: NL 44 INGB 0000 361 038

Volg ons op